שמחת בית השואבה תשע"ט בבית חיינו

הגשם השוטף לא הפריע לתמימים לשמוח בשמחת בית השואבה בבית חיינו - 770.