שמחת פורים באוטובוס

השמחה פורצת את כל הגדרות! האם ראיתם דבר כזה אי פעם? פורים שמח באוטובוס. פורים שמח לכולנו!

שמחת פורים באוטובוס וידאו