בערי וובר שר את השיר: יחד

בערי וובר שר את השיר: יחד, המבטא את אהבת ישראל ואחדות ישראל שבזכות זה יבוא הגואל.