פורים עם חב"ד

משיח מוכן לבוא הכל תלוי בנו. עלינו להוסיף קצת במעשי צדקה וחסד ובעיקר בשמחה ומיד הוא בא. יהי רצון שעוד לפני פורים נזכה לגאולה האמיתית והשלימה ומשיח צדקנו בראשנו.