צמד רעים בניגוני חב"ד

צמד רעים בהתוועדות חסידית מנעימים לקהל בניגוני חב"ד: "ונתנה תוקף", "ושמחת בחגך" ועוד.