ניגון רחמים

ניגון רחמים רבים שהבעל שם טוב אהב. את הניגון חיבר רבי יחיאל מיכל מזלטצוב. גם הרבי הצמח צדק והרבי הרש"ב אהבו ניגון זה.