חמש דקות מרתקות על בטחון ישראל

סרטון המסביר את חשיבות השמירה על שלימות הארץ מההיבט הבטחוני, שלא לדבר על העובדה שארץ ישראל היא נחלת עולם לעם עולם מא-ל עולם, כפי שכתוב בתנ"ך, ולשום אדם אין זכות למסור שום שעל מארץ ישראל ללא יהודים.