זעקת הרבי על שלימות הארץ

ארץ ישראל - "ארץ אשר עיני ה' אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה" וברור שהיא שייכת בתור נחלת עולם לעם עולם באופן נצחי בתור ירושה נצחית על ידי אלוקי העולם. ומכאן שאסור לזרים שום שעל ממנה.