עד מתי יתרחשו דברים כאלה בארצנו?

עד מתי יתרחשו דברים כאלה בארצנו? עם מי עושים שלום?... עם מי מנהלים שיחות?... "אני שלום וכי אדבר המה למלחמה!"... הגיע הזמן לפקוח את העיניים!!!...