ילד מצבאות ה' מספר על מופת מהרבי בבית חיינו – 770

ילד מצבאות ה' מספר בכינוס לקבלת פני משיח צדקנו על מופת מהרבי בבית חיינו - 770 בחודש תשרי.