ריקוד חסידי בחתונה חסידית

ריקוד נדיר ומיוחד - שולשה חסידים רוקדים ריקוד חסידי בחתונה חסידית באופן של שטותא דקדושה. שמחה פורצת גדר.