השיר: קראתי בכל לב ענני ה' חוקיך אצורה

אסף שפר של את השיר: קראתי בכל לב ענני ה' חודיך אצורה. אתה ה' לא תכלא רחמיך ממני, חסדך ואמיתך תמיד יצרוני.