מרדכי בן דוד ועוזיהו צדוק שרים: שמע בני מוסר אביך

מרדכי בן דוד ועוזיהו צדוק שרים: שמע בני מוסר אביך... שיר הלקוח מאגרת הרמב"ן ומדגיש את מידת הענוה הטובה מכל המידות הטובות.