מרדכי בן דוד בשיר: "אני מאמין" – "משיח משיח משיח"

מרדכי בן דוד שר את הניגון: "אני מאמין" עם הפזמון המיוחד: משיח משיח משיח.