אודי דוידי שר: תחשוב טוב יהיה טוב

אודי דוידי שר: "שמח תשמח רעים אהובים כשמחך יצירך מקדם" ו"תחשוב טוב יהיה טוב, כי אלוקים הוא עצם הטוב והוא אוהב אותך".