השמחה בחתונה כהכנה לשמחת הגאולה

השמחה בחתונה כהכנה לשמחת הגאולה - אשרינו מה טוב חלקנו.