ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר

ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר כן תהיה לנו תמיד לעולם ועד!