מקהלת הילדים בשיר: אשרי יושבי ביתך

מקהלת הילדים שרה את המילים שבפסוק: "אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך סלה" תוך ריקוד ומשחק בהתלהבות.