מה עושים בשדרות בין נפילת טיל למשנהו?

מה עושים בבית חב"ד בשדרות בין נפילת טיל למשנהו? הם שרים שירי תפילה ומביעים בטחונם בה' - למען יחלצון ידידיך הושיעה ימינך וענני...