הרבי מליובאוויטש: "נתגבר על העולם"

הרבי מליובאוויטש מעודד מחזק ונותן הרבה כח, כך שהחסידים מרגישים לאפשר להתגבר על בעיות העולם.