קטעי וידאו נבחרים עם הרבי מליובאוויטש מה"מ

קטעי וידאו נבחרים עם הרבי מליובאוויטש מה"מ כולל פגישה מרגשת עם הרב אליהו זצ"ל.