פרשת אמור – ביאור הרב יוסי גינזבורג לדבר מלכות

פרשת אמור - ביאור הרב יוסי גינזבורג לדבר מלכות, בו הוא מסביר את מהות עניין הגאולה.