נבואות הרבי מתקיימות

בשיחת שבת פרשת שופטים הרבי מעיד על עצמו שהוא נביא, ומבקש לפרסם לכל אנשי הדור שהקב''ה בחר ומינה בעל בחירה שיהיה ה''שופטיך'' ו''יועצייך'' ונביא הדור לכל עבודת ישראל הרוחנית והגשמית, ונאמנו דבריו.