ניגון התוועדות עם הרבי

ניגון התוועדות עם הרבי בחג הגאולה י''ב תמוז. כמה מרגש לראות את היחס האישי והחם של הרבי לכל המשתתפים בהתוועדות. כל אחד זוכה לתשומת לב של הרבי בין שהוא חסיד בין שעדיין אינו חסיד.