ניגון "ימין ה' רוממה"

החסידים אצל הרבי מנגנים את הניגון ''ימין ה' רוממה ימין ה' עושה חיל''. ניגון זה הוא ניגון מכוון שהיה נשמע מפי אדמו''ר הצמח צדק, כשהיה אומר פסוק זה בתפילת הלל. גם בימינו הוא נשמע בתפילת הלל. זהו הניגון הט''ו בספר הניגונים.