מה זרעו בחיים אף הוא בחיים

הרבי נותן הסבר על הגמרא האומרת: "יעקב אבינו לא מת, מה זרעו בחיים אף הוא בחיים". שהגמרא איננה אומרת כאילו הוא בחיים, אלא בדיוק כמו שזרעו בחיים אף הוא בחיים. הרבי מדבר על הרבי הריי''צ שלא מת. ולגבי עצמו הדור התשיעי הוא אומר שאין אפילו השינוי דגניזה.