תשרי של גאולה

הרבי אומר שאנו דור אחרון לגלות וראשון לגאולה. אז אפשר לבחור לחיות בגלות או לחיות בגאולה. חסידי חב''ד בבית חיינו 770 בחודש תשרי בחרו לחיות גאולה, מעין והכנה לגאולה האמיתית והשלימה.