שמחה בבית חיינו – 770 בסתם יום של חול

שמחה בבית חיינו - 770 בסתם יום של חול ו' תשרי ה'תשע"ו. התמימים בריקוד "הופ קוזק".