שמחת בית השואבה בבית חיינו 770 תשע"ד

"מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו" ובמיוחד שמחת בית השואבה בחצרות קודשנו 770.