שמחת השלוחים בבית חיינו

כאשר השלוחים של הרבי נפגשים בבית חיינו - 770 ומשתפים זה את זה בחוויותיהם ומחזקים איש את רעהו שמחתם מרקיעה שחקים ופורצת גדרות.

שמחת השלוחים בבית חיינו וידאו