עבדו את ה' בשמחה

עבדו את השם בשמחה - מצוה לעבוד את ה' בשמחה עם זאת ברור ששמירת מצוות מביאה שמחה רבה.

עבדו את ה' בשמחה וידאו