לך אמר לבי בקשו פני

השיר הלקוח מתהילים בפי שוקי סדון: לך אמר לבי בקשו פני את פניך ה' אבקש... עזרתי היית אל תטשני ואל תעזבני אלוקי ישעי...