ריקודי שמחה בבית חיינו ראש חודש אדר א' תשע"ו

ריקודי שמחה פורצת גדר בבית חיינו בראש חודש אדר א' תשע"ו כהכנה לגאולה האמיתית והשלימה.