ריקודי שמחה בבית חיינו ב' אדר א' תשע"ו

התמימים פורצים בריקודי שמחה בבית חיינו ב' אדר א' תשע"ו ובהתלהבות רבה שרים ומנגנים ניגוני חב"ד סוערים.