לא נותר לנו להילחם בטרור אלא באופן של הומור

בימים האחרונים של הגלות כשהחושך יכסה ארץ וערפל לאומים ופעולות הטרור והאיבה מרובות בעולם וכל אמצעי הלוחמה אינם מצליחים לעצור זאת, לא נותרה לנו דרך אחרת אלא הומור עד ש"עליך יזרח ה'".