"כיצד מרקדין לפני הכלה" בנוסח חסידי

ריקוד סוער בסגנון חסידי בחתונה בישיבת שעלבים, המבטא את הרצון לשמח חתן וכלה. שמחה פורצת גדר באופן של שטותא דקדושא.