התשתית העולמית

הקראת כתבה
יום שלישי ה׳ אדר ה׳תשע״ח
הרבי מלך המשיח הוא שדוחף ומניע את כל המהפכות העולמיות ואת הכנת העולם לעידן החדש של הגאולה, לעולם שכולו טוב.
מאת הרב רפאל חרותי
צעירי חבד עתיבדה ירושלים

הרבי פעל את המהפכה העולמית

מהיעודים של הגאולה האמתית והשלמה ע"י משיח צדקנו בשייכות להנהגת אומות העולם – "וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה" ויש להוסיף שעניין זה יהיה ע"י פעולתו של מלך המשיח עצמו – כמ"ש בהתחלת הפסוק "ושפט בין הגויים והוכיח לעמים רבים"

ופרושו של הרד"ק על פסוק זה: השופט הוא מלך המשיח שיהא אדון כל העמים והוא יוכיח להם ויאמר למי שימצא בו העוול – ישר המעוות ומפני זה לא תהיה מלחמה בין עם לעם כי הוא ישלים ביניהם ולא יצטרכו לכלי מלחמה, וכתתו אותם לעשות מהם כלי לעבודת האדמה שכן באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' … ונהרו אליו כל הגויים והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלוקי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים וממשיך הרד"ק ומסביר: והמורה הוא מלך המשיח, ועליו נאמר: ושפט.

ומיהו זה שדוחף ומניע את כל המהפכות העולמיות ואת הכנת העולם לעידן החדש של הגאולה – מלך המשיח!

מיד בתחילת נשיאותו גייס הרבי צבא אדיר של שליחים ושלח אותם לכל קצווי תבל עד אפילו לפינות הכי נידחות בעולם. כל התעסקותם היא בשליחותו של המשלח, והם פועלים כל אחד במקומו להכנת המקום לגאולה!

השליחים מצאו את עצמם במקומות שעל פניו לא נראה שם כל זכר ליהודים וליהדות. לא בית כנסת ולא מוסד חינוך יהודי לא מקווה ולא חנויות לרכישת אוכל כשר. ויתרה מזו אין בעצם עם מי לדבר: היהודים שינו את שמם ויותר קל היה למצוא מחט בערמת שחת מלמצוא יהודי במקום אליו הגיע השליח. גם כשסוף סוף אותר יהודי, בדרך לא דרך, הסתבר שכלל לא היה "נלהב" לדבר עם השליח שמראהו ביטא את כל מה שהוא ביקש לשכוח. הוא חיפש להתנתק ולהתבולל ולהסתיר את יהדותו מהשכן הגוי, שהרי לא מזמן – בשואה הנוראה – נוכח לדעת עד כמה הגויים אוהבים יהודים, ומה יחשוב השכן כאשר יראה אותו מדבר עם יהודי מזוקן השייך ל"דור הקודם"…

הנס הגדול היה המהפך שהתחולל בכל המקומות הללו כאשר בתוך שנים מעטות הוקמה בכל פינה נידחת אימפריה של יהדות היינו בית כנסת הומה מתפללים, מוסדות חינוך יהודים, מקוואות, ומאות אלפי בעלי תשובה שנזהרים בקלה כחמורה. שלוחים אלו (ביניהם גם שלוחים שחייהם היו נתונים בסכנת נפשות יומיומית מפני היותם במדינות עוינות)  החיו את היהודים בכל העולם, וקרבום לתורה ולמצוות וגם עמלו להשפיע על אומות העולם בכל ענייני טוב, צדק ויושר (גם תרגום ענייני התורה והחסידות בשבעים לשון, נוסף על היותו מיועד עבור יהודים שאינם מבינים לשון הקודש, יש לומר שזה גם בשביל אומות העולם שגם הם ילמדו ענייני אמונה, השגחה פרטית וכיו"ב).

במילים אחרות: השליחים העמידו את התשתית שתביא את העולם לשלמותו בגאולה האמתית והשלימה!

כלומר שאותם שליחים ששלח הרבי עד לפינה הכי נידחת שבעולם כדי להפיץ תורה ויהדות בין כל בני ישראל (כולל ובמיוחד בין אלו שדרים בין אומות העולם ומדברים בלשונם ומתנהגים בחיצוניות כמותם) ועוד וגם זה עיקר, הפצת כל ענייני טוב וצדק ויושר גם בין אומות העולם על ידי קיום מצוות בני נח, בצעו על הצד היותר טוב את שליחותו לשפוט בין הגויים ולהביאם לשלום ("וכתתו") ועד שע"י שלימות עבודתם נעשה העולם כולו ראוי ומוכשר להתחלת הפעולה של מלך המשיח. והחל מסוף שנת 1989 הגיעה פעולה זו לשיא בפריצת גבולותיה של המדינה ההיא (בריה"מ) שבשעתה חרתה על דגלה והכריזה מלחמה בהפצת התורה והיהדות ועד למלחמה באמונה בבורא עולם ומנהיגו ואף על פי כן נמשכה גם שם פעילות השלוחים שפעלו בהפצת התורה והיהדות במחתרת ובמסירות נפש ממש עד שהתבטלה גזירת המלכות והתאפשר המשך הפעילות של הפצת התורה והיהדות ביתר שאת וביתר עוז, בגלוי ובפרסום ועד לנפילתו של משטרו של גורבצ'וב והקמתו של המשטר החדש ע"י ילצין שהכריז שפניו לצדק וליושר ולשלום על יסוד האמונה בבורא העולם ומנהיגו!

ועל פי זה יש לומר שכל זה תוצאה מפעילות הרבי בעזרת שליחיו ומהעובדה שרבנים פסקו שלפי סימני הרמב"ם הרבי הוא  בחזקת משיח!

בשלהי חודש שבט תשנ"ב (1992), ערב שבת פרשת משפטים, התאספו והתכנסו יחדיו ראשי מדינות גדולות וחשובות בעולם, ובראשם נשיאי שתי המעצמות הגדולות והחליטו והכריזו על תקופה חדשה ביחסי מדינות העולם – ביטול מצב של מלחמות בין מדינות העולם שיתבטא גם בצמצום וביטול כלי נשק, ועד לשלום ואחדות, שיתוף פעולה ועזרה הדדית בין מדינות העולם לטובת האנושות כולה. וקדם למאורע זה נאומו של נשיא אמריקה לאומה האמריקאית שבו הכריז והודיע על פעולותיו בצמצום וביטול כלי נשק וניצול הכספים (שלא יינתנו לרכישת כלי נשק) כדי להוסיף בענייני הכלכלה של בני המדינה – הכרזה שאושרה ע"י "בית הנבחרים" שבו נקבעים חוקי המדינה שיש להם תוקף ע"פ תורה ("דינא דמלכותא דינא").

וכיוון שראשי מדינות בעולם מחליטים ומכריזים על צמצום וביטול כלי נשק והוספה בעניינים הדרושים לקיום כלכלת המדינה והעולם כולו – תוכן היעוד "וכתתו חרבותם לאתים", שבירת כלי המלחמה לעשות מהם כלים לעבודת האדמה – הרי זה סימן ברור על התחלת קיומו של יעוד זה בגאולה האמתית והשלימה ע"י משיח צדקנו.

התקדמות נוספת בעניין הנ"ל ארעה בראשית חודש אייר תש"ע כאשר חתמו נשיאי שתי המעצמות הגדולות על הסכם הקורא לחסל מצבורי ענק של פלוטוניום עד 2018. ממשלות ארה"ב ורוסיה סכמו להיפטר מ 68 טונות של פלוטוניום היכול לשמש אלפי פצצות גרעין. בוועידת הגרעין שהתקיימה בוושינגטון בהשתתפות 46 מדינות (בתוכן ארה"ב, רוסיה, סין, קנדה, אוקראינה, מקסיקו, דרום אפריקה, צילה, פקיסטן, הודו) הוחלט לצמצם באופן מעשי את כמות הנשק הגרעיני בעולם.

בשנת – 2015   הודיעה אמריקה רשמית שכל ההחלטות שהיו באותו מפגש היסטורי בשנת 1992  מומשו ומעניין שהדוברת האמריקאית שמסרה את ההודעה סיימה את דבריה בציטוט הפסוק: "וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות"! 

הרבי מציל שמונה מיליון בני אדם ממצוקה

יום אחד קבלה שירלי צ'ילום הזמנה טלפונית ממזכירות הרבי מליובאוויטש לבוא לפגישה עמו. היא נדהמה. כשבקשה את תמיכתו של הרבי במרוץ הבחירות שלה הבהירו לה בשמו שהוא אינו מתערב בפוליטיקה, האם משהו השתנה?

כשנכנסה לחדרו פנה אליה הרבי ואמר: "אני מבין שאת מאוכזבת"

שירלי הגיבה שהיא לא רק מאוכזבת, היא מרגישה הרבה יותר גרוע, היא מושפלת ומיואשת ואינה יודעת מה עוד ביכולתה לעשות. הרבי שלל כל מחשבה שלילית. אדרבה: "השם נתן לך כוחות ונתן לך ברכה" וכאן הפתיע אותה הרבי בהצעה מעשית: "לארה"ב יש עודף רב של אוכל ומצד שני ישנם מיליונים רעבים. את יכולה לנצל את המתנה שהשם נתן לך כדי להאכיל אנשים רעבים, תמצאי דרך מקורית לעשות זאת!"

שירלי יצאה מהפגישה מעודדת, והמרץ חזר אליה. כשפגשה את סנטור דול והוא סיפר לה על עודפי היבול העצומים שאין מה לעשות בהם קלטה מיד שעל זה בדיוק הרבי דיבר. שירלי פעלה בקונגרס ודול פעל בסנט וכך אושרה התכנית המהפכנית המכונה WIC ופועלת תחת משרד החקלאות האמריקאי להשתמש במזון הנותר עבור נשים בהריון בסיכון ועבור תינוקות ממשפחות מצוקה. בשנים הבאות היו ערעורים שונים על קיומה של התכנית עד שהגיעה לבית המשפט העליון אך לבסוף לא רק שאושרה אלא אף הורחבה והגיעה לכל מדינה ברחבי ארה"ב. היא תמיד אמרה שהצלחתה נובעת מכך שהרבי מברוקלין שהינו אופטימי מושבע, לימד אותה שמה שנראה לפעמים כדבר 'תקוע' אינו אלא מתנה מאלוקים ואתגר. אם יש היום אוכל ליותר משמונה מיליון בני אדם זה רק בזכות הרבי!

הרבי מציל מיליונים ממוות

מה מנע מאותו הודי עשיר ברגע האחרון לטרוק את הטלפון בשומעו על מטרת השיחה? הוא נזכר בדברים ששמע לפני כחודש ימים…

כבר אמרו לא פעם שבתור הארוך שהיה ממתין בימי ראשון לפגישה עם הרבי ולקבלת ברכתו היו רואים אנשים מכל העמים והצבעים…

גם מיודענו ביקר אצל הרבי. הוא קיבל מהרבי ברכה והרבי הוסיף ואמר לו שאם יזמינוהו לערב התרמה שלא יסרב. הוא מאוד התפלא כיצד הרבי יודע שהוא שונא את ה"ערבי התרמה" הללו…

כך בזכות הרבי נצלו עוד מיליוני בני אדם ממוות!

הרבי דואג לסינים

על דעתו של הסנטור ממנהטן מעולם לא היה עולה לעזור לסינים אלמלא הרבי. הייתה לו בעיה משפחתית וסנאטור יהודי הציע לו לפנות אל הרבי. וכך הגיע לפגישה עם  הרבי.

כשיצא מהפגישה אמר למזכיר של הרבי : הרבי הוא לא בן אדם הוא מלאך. לשאלת המזכיר מדוע הוא קורא לרבי מלאך סיפר:

"שוחחתי עם הרבי על בעיות אישיות וכלליות והוא נתן לי את ברכתו. ואז אמר לפתע: 'מותר לי גם לבקש ממך משהו?' נו, אמרתי לעצמי, הנה זה מגיע!  ציפיתי שהרבי כמו כל הרבנים ועסקני הקהילות שפגשתי יבקש סיוע כספי וכדומה עבור מוסדותיו. אך מה חושב אתה ביקש ממני הרבי?

'בתחום שיפוטך' – אמר – 'ישנה קהילה קטנה של מהגרים שהגיעו מסין. הם אנשים שקטים מאוד שאינם מבקשים דבר מאיש. אבל דע לך שהם גרים בפחונים בתנאים קשים! אנא עזור להם!'

נו, זה לא מלאך? הסינים וודאי שאינם מכירים אותו, טובת הנאה מהם אין ספק שאין לו! מעולם לא ראיתי אדם עם כזו אהבה לבריות!"

ואם תרצו יש בכל אלו עוד התממשות של הכותרת המתנוססת מעל התמונה המפורסמת של הרבי: משיח טוב לכולם!

 

פרסום תגובה חדשה

test email