שמחה פורצת גדר בשמחת בית השואבה בבית חיינו 770.

שמחה פורצת גדר בבית חיינו – 770

בבית חיינו – 770 שומעים בשמחת בית השואבה ה'תשע"ז את הניגון החסידי: "האדרת והאמונה". ניגון שבעבר היה ההמנון הצרפתי.

סרטון לטעימה מהחוויות של החגים בחודש תשרי שנת ה'תשע"ט בבית חיינו – 770.

הגשם השוטף לא הפריע לתמימים לשמוח בשמחת בית השואבה בבית חיינו – 770.

שמחת בית השואבה – שמחה פורצת גדר בבית חיינו – 770

שמחת בית השואבה בבית חיינו 770. מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו. החסידים מתלהבים כאשר הם שרים ומנגנים את ניגון הצמח צדק. שמחה בטהרתה -שמחה פורצת גדר.

"מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו" ובמיוחד שמחת בית השואבה בחצרות קודשנו 770.

אברהם פריד שר "הקהל את העם האנשים והנשים והטף… למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את ה' אלוקיכם, ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת" (דברים ל"א).

מקהלת "פרחי ברקאי" שרה על מעמד "הקהל", להזכירנו ששנת ה'תשע"ו היא השנה שאחרי שנת שמיטה, בה אמורים עם ישראל אנשים נשים וטף לבוא לבית המקדש בחג הסוכות ולשמוע פרשיות מספר דברים מפי המלך.

מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה בימיו. שמחה הפורצת את כל הגדרים בבית חיינו – 770.

בסרטון זה ניתן לראות מקצת מהנהגות הרבי מלך המשיח בחג הסוכות בשנת ה'תשמ"א בזמן התפילות, ההושענות, העליה לתורה ועוד.

אושפיזין בחג הסוכות. מפגש בין חרדים לבין בעלי תשובה, בין בעלי תשובה לבעלי תשובה בדרך. סוכה, ארבעת המינים ומצוות הכנסת אורחים בסרט שלפניכם.

שמחת בית השואבה באולמי קונקורד עם ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד, תזמורתו של עמי כהן, סאונד התותח שרון שאלתיאל.

לבנות סוכה ניידת מהודרת ב46 שניות עם אפשרות לטלטל אותה לכל מקום בו אנו נמצאים, זוהי בודאי המצאה נפלאה השייכת לימות המשיח.

עד כדי כך חשובה עבודתנו הרוחנית דווקא בזמן הגלות ובחושך העבה שלה, עד שאמרו על כך חז"ל במסכת פסחים: "צדקה עשה הקב"ה עם ישראל שפיזרן לבין האומות". כלומר, לא רק עונש אלא בכלל צדקה! כוונה חיובית לכתחילה. רצון ה' הוא, שהיהודים יחדירו את הקדושה האלוקית בכל מקום בעולם, ובכך יכינו אותו להיות 'דירה' לו יתברך בזמן הגאולה.

השמחה היא הנשק החזק ביותר, ובמיוחד השמחה של חג הסוכות הקשורה במצוות של ישיבה בסוכה ונטילת ארבעת המינים שמדגישות באופן מיוחד את אחדות ישראל.

הרבי מליובאוויטש מלך המשיח נלחם מלחמות ה' ומנצח הגדיל לעשות שינויים ביהודי העולם כולו. והנה אפילו בצרפת שדגלה ב"חופש" וב"השכלה", עד שיהודים רבים נפלו ברשתה, רבים חוזרים בתשובה והופכים לחסידי חב"ד.

שמחה פורצת את כל הגדרים. בשמחת בית השואבה בשכונת המלך גם הדומם אינו אדיש לשמחה וכאילו הרחובות רוקדים. כולכם מוזמנים לצאת מגדריכם ולהשתתף בשמחה.

הרבי מלך ישראל נוטל ארבעת המינים בחג הסוכות כשכל תנועה שלו מדוייקת ומכוונת על פי ההלכה ועל פי סודות התורה.