מצות-הקהל

בשנה שאחרי שנת שמיטה כמו השנה – שנת ה'תשע"ו – אפשר להקהיל את העם ולקיים מעין מצות הקהל בחודש אדר ובמיוחד בחג הפורים.

אברהם פריד שר "הקהל את העם האנשים והנשים והטף… למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את ה' אלוקיכם, ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת" (דברים ל"א).

מקהלת "פרחי ברקאי" שרה על מעמד "הקהל", להזכירנו ששנת ה'תשע"ו היא השנה שאחרי שנת שמיטה, בה אמורים עם ישראל אנשים נשים וטף לבוא לבית המקדש בחג הסוכות ולשמוע פרשיות מספר דברים מפי המלך.