ניגון-רוסטוב

בנימין כוהן מנגן את הניגון של הרבי הרש"ב, הרבי שלום דובער נ"ע, ניגון הידוע כניגון הכנה למאמר.

כאשר רבי משמיע "מאמר" הריהו עולה לעולמות עליונים ושכינה מדברת מגרונו, לכן מאמר חסידות נחשב לדא"ח (דברי אלוקים חיים), וכל מאמר נאמר בטקס מיוחד ומלווה בניגון הכנה.

יאיר כלב ומקהלתו שרים ומנגנים ניגון מרוסטוב, ניגון הכנה למאמר שחיבר הרבי הרש"ב.

שמיעת מאמר של הרבי כמוה כשמיעת דברי אלוקים חיים, וכדי לשמוע מאמר צריך להתכונן בהתעוררות של תשוקה ודביקות בניגון מיוחד הנקרא ניגון רוסטוב.

חיליק פרנק מנגן את ניגון רוסטוב – ניגון חב"ד – בשיתוף תלמידי ורבני ישיבת עתניאל. ניגוני חב"ד כובשים את העולם.