סליחות

פיוטי הסליחות לקראת הימים הנוראים והנפלאים. מי אינו מתרגש למשמע התפילות והפיוטים של ימי הסליחות לקראת הימים הנוראים והנפלאים של חודש תשרי המלא בחגים!

מידד טסה שר את הפיוט הידוע מהסליחות: אדון הסליחות… חטאנו לפניך רחם עלינו.

אי אפשר שלא להתרגש כאשר רואים המוני יהודים האומרים סליחות בכותל, בזה מתגלה אחדות ישראל והתכללותם בה'.

מיד קם ר' שמואל מונקעס ממיטתו… התיישב מול בעלי הבית והסביר להם את המשמעות הפנימית העמוקה שבאמירת סליחות. על הדרגה הגבוהה של בעלי תשובה הנעלית מדרגת צדיקים גמורים, על הנשמה ששבה למקורה ושורשה על ידי התשובה, על הנחת רוח שיש לקב"ה מבעלי תשובה, ועל המשמעות המיוחדת של הפסוק: "למעשה ידיך תכסוף". לאחר ההסבר הזדרז לצאת עם בעל הבית לבית הכנסת ואמר את הסליחות בחרדת קודש ובכוונה עצומה.

חויית אמירת הסליחות בירושלים של פעם היתה קשורה בהתעוררות תרתי משמע, גם התעוררות רוחנית וגם באיש המעורר ישנים בהשכמה, בבחינת "עורו ישנים והקיצו מתרדמתכם".

תימני קורא שני פיוטים לסליחות באשמורת הלילה של יהודי תימן – "ישן אל תרדם" ו"יעירוני רעיוני".

ניגון זה המופיע בסוף הסליחות בלשון הארמית משמעו, הרחמן העונה לעניים עננו. הרבי לימד ניגון זה בשמחת תורה תש"כ ואמר שיש לשיר ניגון זה במתינות מתוך תחנונים ואחר כך בשמחה מתוך ביטחון. חנה אמו של הרבי אמרה שזהו ניגון של אביה.

הרבי אומר סליחות בתענית אסתר, והחסידים שרים את הפיוט "רחמנא". גם ביום תענית מרגישים חסידים עם הרבי שמחה של מצוה, וקשר נפלא לה'.