תשרי-אצל-הרבי

בבית חיינו – 770 שומעים בשמחת בית השואבה ה'תשע"ז את הניגון החסידי: "האדרת והאמונה". ניגון שבעבר היה ההמנון הצרפתי.

סרטון לטעימה מהחוויות של החגים בחודש תשרי שנת ה'תשע"ט בבית חיינו – 770.

השיר "אחד אלוקינו" בלשון הרוסית מושר בהתלהבות עצומה על ידי חסידי חב"ד דוברי רוסית עד שמלהיב חסידים אחרים שאינם יודעים רוסית המצטרפים לשירה ובמיוחד בבית חיינו 770 ובפרט בחודש תשרי.

הרבי אומר שאנו דור אחרון לגלות וראשון לגאולה. אז אפשר לבחור לחיות בגלות או לחיות בגאולה. חסידי חב"ד בבית חיינו 770 בחודש תשרי בחרו לחיות גאולה, מעין והכנה לגאולה האמיתית והשלימה.

הניגון "ושמחת בחגך" מתאים לכל חג, ובמיוחד בחודש תשרי המשופע בחגים, ובמיוחד בחודש תשרי אצל הרבי. ניגון שאינו מסתיים בחגים אלא נותן כוח לכל השנה לעבוד את ה' בשמחה.

חויה גדולה להיות עם הרבי תמיד ובמיוחד בחודש תשרי, חודש החגים, חודש מקודש, שבו רואים את הרבי במלוא הדרו, ואפשר ללמוד יותר מתמיד את הנהגותיו ודרכיו בקודש, ובעיקר את אהבתו לחסידים ולקבל כוחות לכל השנה.