חלום חיי – סיפור על הבעל שם טוב לפני התגלותו

סיפור על הבעל שם טוב קודם התגלותו