יעקב שוואקי ויונתן רזאל וחיילים שרים: אם אשכחך ירושלים

יעקב שוואקי ויונתן רזאל וחיילים שרים: אם אשכחך ירושלים והקהל מצטרף בהתלהבות.