ברכות הנהנין

כל דבר מאכל או משקה קיבלנו מבורא עולם, וכדי שלא לקחת בלי רשות אנו מברכים קודם האכילה או השתיה ברכות הנהנין. לכל סוג מזון הברכה המתאימה לו.