ניגון התוועדות ישן מליובאוויטש

ניגון התוועדות ושמחה חב"די שלא זכה לפירסום עד כה.