ניגון שמחה

הרבי שאוהב כל יהודי יותר ממה שאב אוהב את בנו יחידו מעודד את חסידיו בניגון של שמחה. ולהעיר ששמחה היא יסוד ועיקר בעבודת ה' ומודגשת במיוחד בחסידות.