בנין עדי עד

מאת:
הרב דב טברדוביץ

תוכן:

ספר זה ("בנין עדי עד") כולל פרקים חשובים מהספר "חוסן ישועות" ח"א שמחברו הרב דב טברדוביץ (נוסף על כך, הספר בשלימותו מצורף כאן ב-pdf. ראה עמוד זה למטה בצד שמאל). הוא כולל הלכות ומנהגי נישואין מתחילת השידוך עד לחופה ועד להריון ולידה על פי הנהוג בחב"ד, יש בו גם הלכות יחוד השכיחות ומאמר אודות קדושת הבית היהודי כולל שלום בית.

מטרת הספר היא להיות מדריך לנישואין בסגנון בהיר תוך ציון המקורות והרוצה להרחיב ידיעותיו יעיין במקורות ובהם ירווה את צמאונו להוסיף דעת.

יהי רצון שירבו השמחות בישראל ונזכה בקרוב לשמחת הנישואים הגדולה עם הקב"ה בגאולה האמיתית והשלימה בקרוב ממש.

 • פרק ראשון בבנין עדי עד - שידוכין
 • פרק שני בבנין עדי עד - הגישה הנכונה לשידוכים
 • פרק שלישי בבנין עדי עד - מהבירורים להחלטה
 • פרק רביעי בבנין עדי עד - באים בקשרי השידוכין
 • פרק חמישי בבנין עדי עד - שדכנות ומסיבת השידוכין
 • פרק שישי בבנין עדי עד - בין השידוך לחתונה
 • פרק שביעי בבנין עדי עד - נכנסים לחופה
 • פרק שמיני בבנין עדי עד - ההכנות לחופה
 • פרק תשיעי בבנין עדי עד - סדר החופה
 • פרק עשירי בבנין עדי עד - שמח תשמח
 • פרק אחד עשר בבנין עדי עד - תזכורת לחתן ביום החופה
 • פרק שנים עשר בבניין עדי עד - תזכורת לכלה ביום החופה
 • פרק שלושה עשר בבנין עדי עד - שטר שידוכים