יום-הולדת

הגילוי והפרסום של מעלת יום הולדת התחיל אצל כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע, ובמיוחד אצל הרבי שליט"א מלך המשיח בדור השביעי. עד שעשה "שטורעם" גדול בזה, באופן של "מבצע יום הולדת" אחרי כ"ב שבט תשמ"ח.

יום הולדת הוא יום של שמחה על פי תורה, לפי שמזלו של האדם גובר ביום זה. מה משמעות הדברים? ומה על בעל יום ההולדת לעשות?

הרבי מדבר על חשיבות יום הולדת בו מזלו של האדם גובר, והוא מבורך! ביום זה יש לבעל יום ההולדת יכולת לברך ולקבל החלטות טובות ומשמים יתנו לו כוחות עמוד בהחלטותיו.

בקשר ליום הולדת הרבנית חי' מושקא נ"ע, שבו, בשנת תשמ"ח, יצא הרבי מלך המשיח שליט"א ב"מבצע יום הולדת" "להרוצים בכך – לזכותה ולעילוי נשמתה" (התוועדויות תשמ"ח ח"ג ע' 160)

סרט לכבוד יום הולדתו של הרבי בתאריך י"א בניסן – יום מסוגל לברכה והצלחה לכל אחד מאתנו.

למי שחושב שסיפור המגילה ארע בעבר, אומר הבעל שם טוב: "הקורא את המגילה למפרע לא יצא"… בכל דבר צריך את ההתחזקות בהתקשרות לקב"ה על ידי לימוד תורה וקיום מצוות, ורק אחרי זה יש לחפש את ההצלה בלבוש טבעי, וכשנוהגים כך הרי שההצלה הנסית שמעל הטבע נאחזת בכל לבוש טבעי שייעשה.

קטע מחגיגות יום ההולדת לרבי שליט"א מלך המשיח תשע"ג אחרי ההתוועדות במרכז חב"ד העולמי 770 ברוקליו ניו יורק.

החידוש המיוחד של יום הולדת הוא העבודה בכח עצמו, לעמוד על הרגלים של עצמך ("שטיין אויף די אייגענע פיס"). לא לסמוך על המתנות שמקבלים מלמעלה, אלא לעמול ולהתייגע בכח עצמו, כדי שהדברים האמיתיים והנפלאים אכן ייכנסו בתוכך, בתוך המצב הנמוך בו אתה נמצא, ויפעלו בך את פעולתם.