יחי-אדונינו

דודו פישר בשירת יחי אדונינו בבית חיינו – 770 בכינוס השלוחים תשע"ו.

אריאל זילבר קוטע את מהלך טקס אקו"ם – "הייתי מפרק את אקו"ם" ומסיים את נאומו ב"יחי אדונינו" והמנחה עונה אמן.

זקוקים כביכול להכרזת "יחי אדוננו" * מבואר בחסידות שבראש השנה מכתירים אנו את הקב"ה למלך * הכל צריך להיות באתערותא דלתתא – גם עצם העובדה שהוא יתברך ימלוך עלינו, למרות היותו "מלך בעצם" * כך בדיוק במלך המשיח – זקוקים לקבלת מלכותו בהכרזת "יחי המלך" ודווקא באופן של "מראה באצבעו ואומר זה" – "יחי אדוננו"

אבי פיאמנטה שר: "עושים תשובה הנה זה משיח בא". שיר הקושר את הגאולה עם התשובה, שפזמונו: יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ליפא שמעלצר שר "יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד" ועוד שירי משיח בכינוס ב"יד אליהו" ביום ההולדת של הרבי.

הרב שלמה שמידע שר את שירו בסדרת שירי קייטנות לילדים, שיר הממחיש את הגאולה ואת שמחת הגאולה.

במעמד קבלת פני האורחים הראשונים שהגיעו לחגוג את חודש תשרי תשע"ג אצל הרבי שליט"א מלך המשיח (כ"ו אלול תשע"ב), זועק הרב ברוין נגד אלה שרוצים רח"ל לשכוח ולהשכיח את הכרזת הקודש "יחי אדוננו".

ילדי צבאות ה' שרים מול הרבי שליט"א מלך המשיח בקראון הייטס לפני שלושים שנה שרים: יחי אדונינו מורינו ורבינו משיח צדקנו, הוא יוליכנו בטנקים לארצנו עם המבצעים יבוא ויגאלנו.